POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Galeria zdjęć

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
"Budopol-1" Spółka z o.o.

44-109 GLIWICE
ul. Metalowców 26

 

            Osiąganie celów biznesowych i ekonomicznych jest mocno zintegrowane z celami środowiskowymi. Doskonalenie Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 jest jednym z celów głównych naszego zakładu.

 

POLITYKĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:

 

·identyfikowanie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz ich konsekwentne przestrzeganie

·właściwą gospodarkę materiałami oraz mediami

·właściwą gospodarkę odpadami

·minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza

 

CELE ŚRODOWISKOWE REALIZUJEMY POPRZEZ:

 

  • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i technologicznych,
  •  stosowaniu substancji chemicznych o charakterze proekologicznym i ich nadzorowaniu,
  • redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
  •  racjonalnym gospodarowaniu surowcami,
  •  prowadzeniu działalności na rzecz ograniczenia i gospodarczego wykorzystania odpadów,
  •  ograniczeniu zużycia wody,
  •  dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych stosowanie najlepszych technik uwzględniających aspekty środowiskowe,

 

Chcemy wdrażacć innowacyjne rozwiązania, tak by nasz zakład  kojarzono z dbałością o środowisko naturalne. Nasza polityka środowiskowa jest publicznie dostępna.

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe "Budopol-1" Spółka z o.o.

44-109 GLIWICE | ul. Metalowców 26
 

biuro@hpr-budopol1.com.pl

Powered by: www.flash-studio.net