STRONA GŁÓWNA

Galeria zdjęć

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
"Budopol-1" Spółka z o.o.

44-109 GLIWICE
ul. Metalowców 26

 

Nazwa naszej firmy nawiązuje do Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego istniejącego od 1945 do 1995 roku, z którego wywodzi się kadra kierownicza i wysokokwalifikowana załoga HPR “BUDOPOL-1" licząca około 50 pracowników etatowych pod kierownictwem Zarządu w osobach:

 

Prezes Zarządu - Józef Głodek          

V-ce Prezes Zarządu - Marek Cieśla   tel. 693 645 706

Członek Zarządu - Leszek Gubernat  tel. 601 503 692

Pełnomocnik Zarządu, IODO, RESURS UTB - Bartłomiej Pietrzak tel. 539 649 914

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych(wyżej „IODO”) i został zgłoszony do PUODO.

 

W celu zapewnienia realizacji praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza administrator, zarówno na stronie internetowej administratora, jak i w klauzulach informacyjnych podano adres poczty elektronicznej, na który wspomniane osoby fizyczne mogą przesyłać uwagi, zapytania i kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Niemniej jednak administrator będzie odpowiednio reagował na uwagi, zastrzeżenia i zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych skierowane do niego w jakiejkolwiek formie.

 

Kontynuując wieloletnie tradycje nasza firma wykonuje następujące usługi:

 • Wykonawstwo i montaż konstrukcji ze stali węglowych i stopowych
 • RESURS UTB
 • Remonty, modernizacje i wymiany rurociągów parowych, wodnych, olejowych, sprężonego powietrza oraz mediów agresywnych.
 • Remonty, modernizacje i wymiany urządzeń hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych.
 • Remonty i wymiany urządzeń dźwignicowych i transportowych.
 • Kompleksowe wykonawstwo i montaż hal przemysłowych i magazynowych.
 • Remonty planowe i awaryjne typu “utrzymanie ruchu" w zakresie robót:
  • mechanicznych,
  • elektrycznych,
  • automatyki i sterowania.

Na powyższe usługi posiadamy jako firma wszystkie niezbędne uprawnienia (w tym Urzędu Dozoru Technicznego) jak też indywidualne uprawnienia kadry techniczno-spawalniczej.

Przy wykonawstwie konstrukcji stalowych stosujemy najnowsze metody i technologie ochrony antykorozyjnej wykonywanych elementów.

Podczas prac spawalniczych stosujemy technologie spawania w osłonie TIG, MIG i MAG.

 

W ramach naszych usług zrealizowaliśmy między innymi następujące zadania:

 • montaż nowego pieca szybowego dla ISOVER Gliwice
 • montaż przenośnika zgrzebłowego dla ISOVER Gliwice
 • demontaż suwnic dla ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oddział w Katowicach.
 • wykonanie rurociągów powortu gorącego powietrza lini WSI dla ISOVER Gliwice,
 • rektyfikacja ok. 500mb jezdni dla ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oddział w Krakowie.
 • wymiana rekuperatora pieca lini WS zakładu ISOVER Gliwice
 • remont komory polimeryzacyjnej lini WS zakładu ISOVER Gliwice
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej głównej magistrali energetycznej dla Gullfiber Polska,
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej jezdni podsuwnicowej wydziału W-300 dla Bumar Łabędy,
 • montaż rurociągów wody, pary, sprężonego powietrza, żywic oraz tlenu na głównej magistrali energetycznej dla Gullfiber Polska,
 • wymiana rurociągów technologicznych pieca szybowego dla Gullfiber Polska,
 • modernizacja pieca grzewczego Walcowni Średniej dla Huty Łabędy,
 • montaż pieca firmy Aichelin na wydziale W-440 dla Bumar Łabędy,
 • wykonanie i montaż pancerza pieca szybowego dla Gullfiber Polska,
 • modernizacja pieca z wysuwnym trzonem wydziału W-300 dla Bumar Łabędy,
 • modernizacja układu napędowego walcarki gorącej we współpracy z firmą Voith dla Huty Aluminium Konin,
 • remont urządzeń walcowniczych wydziału Walcowni Demag dla Huty Kościuszko,
 • remont jezdni podsuwnicowej Hali III WT dla Walcowni Motali Nieżelaznych Łabędy,
 • remont jezdni podsuwnicowej wydziału W-310 dla Bumar Łabędy,
 • modernizacja suwnicy 152 dla Elstal Łabędy,
 • remont suwnicy wydziału W-710 dla Bumar Łabędy,
 • modernizacja hali wydziału W-100 dla Bumar Łabędy,
 • remonty planowe linii wełny mineralnej dla Gullfiber Polska,
 • remonty planowe linii COS dla Elstal Łabędy,
 • remonty planowe urządzeń technologicznych wydziału przerobu żużla dla Huty Łabędy.

 

Wobec zwiększającego się zainteresowania Firm usługami typu “utrzymanie ruchu" stale poszerzamy naszą ofertę w tym zakresie. Zlecenie “utrzymania ruchu" wyspecjalizowanej firmie to obniżenie Waszych kosztów.


 

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe "Budopol-1" Spółka z o.o.

44-109 GLIWICE | ul. Metalowców 26
 

biuro@hpr-budopol1.com.pl

Powered by: www.flash-studio.net